سامانه جاب اینفو

جگرسرای ناصرخان

توضیحات

جگرسرای ناصرخان مشهد

طبخ با ذغال

 

🔥کباب کوبیده و چنجه

🔥جوجه کباب

🔥کتف و بال کبابی

🔥جگر

🔥دل و قلوه