سامانه جاب اینفو

جوج لند

متن آگهی

مجموعه جوج لند اصفهان

اسمی که هیچ وقت از یادت نمیره ...

انواع جوجه کباب 

تهیه شده از مرغ شمال و زعفران طبیعی

جوجه سینه زعفرانی / جوجه ماستی / جوجه بال زعفرانی / جوجه کتف اسپایسی / کباب کوبیده  / جوجه شکاری

پیک رایگان

موقعیت روی نقشه