سامانه جاب اینفو

باربیکیو شبهای شیراز

توضیحات

جگرسرای شب های شیراز

 

🔥دل ، قلوه ، جگر ، جگر پرده

🔥کباب کوبیده ، کباب کنجه

🔥جوجه کباب ، کتف و بال کبابی

🔥سوسیس کبابی

🔥قارچ کبابی

🔥پنیر کبابی

موقعیت روی نقشه