سامانه جاب اینفو

سوپر مرغ کاج

متن آگهی

فروش هر روز مرغ گرم به قیمت کشتارگاه شیراز

سفارشات جهت مجالس پذیرفته می شود