سامانه جاب اینفو

یزد برگر

توضیحات

فسف فود یزد برگر یزد

مرکز تخصصی انواع برگر

 

🔥کلاسیک برگر

🔥چیزبرگر

🔥ماشروم چیزبرگر

🔥چیکن برگر

🔥باربیکیو برگر

🔥چوریتسو برگر

🔥سوپریم برگر

🔥چیکن کاری برگر

🔥پپرونی چیزبرگر

🔥چیلی چیزبرگر

🔥دبل و تریپل برگر

 

موقعیت روی نقشه