سامانه جاب اینفو

پیتزا مانو

توضیحات

پیتزا مانو اصفهان

پیتزا ایتالیایی هیزمی

 

خوشمزه ترین انواع پیتزا ایتالیایی هیزمی

از بهترین مواد

 

🔥سیسیلی / پپنا / پپرونی / مافیوسا / مارگاریتا / کاپری چیوسا / وجیتاریانا / مامامیا / مارادونا / کواترواستجیونی / سیر و استیک

موقعیت روی نقشه