سامانه جاب اینفو

فست فود نقطه

توضیحات

فست فود نقطه گرگان

انواع ساندویچ و پیتزا

✔️به همراه ارسال رایگان

 

🍕پیتزا یک و دونفره : 

مخصوص / قارچ و گوشت / رست بیف / مخلوط / پپرونی / مرغ و قارچ / سبزیجات / قارچ و پنیر

🍕انواع ساندویچ : هات داگ / برگر