سامانه جاب اینفو

فست فود درویش

توضیحات

فست فود درویش شیراز

انواع پیتزا و ساندویچ

به همراه پیک در صدرا

 

🔥 پیتزا : ویژه / مخصوص / رست بیف / پپرونی / گوشت / مرغ / سبزیجات

🔥 برگر : همبرگر ویژه / همبر مکزیکی / همبر مخصوص / قارچ برگر / چیزبرگر 

🔥 تنوری : هات داگ تنوری / هات داگ ویژه / هات داگ مکزیکی / همبر تنوری / مرغ تنوری / سوسیس تنوری / کالباس تنوری 

🔥 ساندویچ : گوشت / مرغ / بندری / فلافل / کتلت / سوسیس / کالباس