سامانه جاب اینفو

فستفود لاویا

توضیحات

فستفود لاویا بوشهر

 با نظارت مستقیم ناظر بهداشت

 

🔥لکسو لاویا

🔥چوریتسو برگر

🔥چیز برگر

🔥لاویا برگر مرغ

🔥چیلی برگر

🔥رویال برگر

🔥دوبل برگر

🔥قارچ برگر

🔥زینگر برگر مرغ سوخاری

🔥رست بیف 

🔥هات داگ

موقعیت روی نقشه