سامانه جاب اینفو

ساندویچ دنج

متن آگهی

انواع ساندویچ سرد و گرم 

همبرگر

سوسیس

کالباس

هات داگ

سوسیس بندری

لوبیا گرم

انواع نوشیدنی خنک