سامانه جاب اینفو

مطبخ و شربتخانه دوسی

متن آگهی

رستوران سنتی دوسی شیراز

مطبخ و شربتخانه

اندرونی / بیرونی

 

نهار و شام سنتی در فضایی سنتی و خاص

موقعیت روی نقشه