سامانه جاب اینفو

مطبخ و شربتخانه دوسی

توضیحات

رستوران سنتی دوسی شیراز

مطبخ و شربتخانه

اندرونی / بیرونی

 

⚜️ نهار و شام سنتی در فضایی سنتی و خاص