سامانه جاب اینفو

رستوران ماری

توضیحات

رستوران ماری تبریز

حرفه ای درانواع کباب

 

🔥کباب های ایرانی :

کباب کوبیده

کباب برگ

جوجه کباب 

کباب بختیاری

🔥کباب های درباری :

دنده کباب

یاغلی کباب

کباب سرخوش

کباب پنیری

🔥کباب های مخصوص :

آنی کباب

اسقره کباب

اسکله کباب

خان کباب

کباب لقمه ای

بویرگی

شیشلیک

سلطانی

🔥استیک :

استیک با سس قارچ

استیک با پنیر

🔥چلو کره

 

موقعیت روی نقشه