سامانه جاب اینفو

بورس برنج نیکدانه شمال

متن آگهی

بورس برنج نیکدانه شمال

 

عرضه مستقیم انواع برنج ایرانی : هاشمی / علی کاظمی / دمسیاه

و ارقام پرمحصول برقی و دودی