سامانه جاب اینفو

نانکده گندم طلای شهریاری

توضیحات

نانکده گندم طلا 

 

پخت انواع نان سالم با آرد کامل :

🔥نان آبی / نان کپلی / نان جو خالص / نان تافتون کنجدی / تافتون سبزیجات / نان شیرین شیرمال / باگت

🔥انواع نان خشک با رومال متنوع : کنجد / خشخاش / سیاهدانه / سبزیجات / شوید / نان خشک شیرین

🔥کیک یزدی / کیک یزدی بدون شکر / کیک یزدی سه شیره