سامانه جاب اینفو

نانکده گندم طلای شهریاری

متن آگهی

نانکده گندم طلا 

پخت انواع نان سالم با آرد کامل :

نان آبی / نان کپلی / نان جو خالص / نان تافتون کنجدی / تافتون سبزیجات / نان شیرین شیرمال / باگت

انواع نان خشک با رومال متنوع : کنجد / خشخاش / سیاهدانه / سبزیجات / شوید / نان خشک شیرین

کیک یزدی / کیک یزدی بدون شکر / کیک یزدی سه شیره

موقعیت روی نقشه