سامانه جاب اینفو

کارواش چهارفصل

توضیحات

کارواش چهارفصل تالش

شستشوی انواع اتومبیل با مواد نانو

 

✔️ روشویی

✔️ توشویی

✔️ موتورشویی

✔️ زیرشویی

✔️ صفرشویی و پولیش

موقعیت روی نقشه