سامانه جاب اینفو

کارواش نیک

متن آگهی

بزرگ کارواش نیک ارومیه

 

ریکاوری رنگ

روشویی

توشویی

صفرشویی

واکس بدنه

پلیش واکس

موتورشویی

موقعیت روی نقشه