سامانه جاب اینفو

کارواش صدف

توضیحات

کارواش صدف زنجان

 

شستشوی انواع خودرو با مواد نانو

روشویی / موتور شویی / زیر شویی / نظافت داخل

آماده قرارداد با کلیه نهاد ها و ارگانها