سامانه جاب اینفو

مرکز لمس جادویی

توضیحات

مرکز لمس جادویی M.T.C  ساری

صافکاری فوق تخصصی بدون رنگ اتومبیل PDR

با سالها تجربه در خارج از کشور

 

بیرنگی ، کادری گیری ، موج گیری ، لیسه گیری  انواع اتومبیل های خارجی

موقعیت روی نقشه