سامانه جاب اینفو

تودوزی سید

متن آگهی

تودوزی انواع اتومبیل، روکش صندلی تعمیر صندلی خودرو در تهران

تعویض بخواب صندلی، نصب کفپوش قالبیک، کفپوش سه بعدی، کفپایی خودرو در تهران

تعمیر و تعویض ابر وفنر صندلی خودرو، جوشکاری صندلی

تعویض پارچه یا چرم تودری ها تعویض چرم دور دنده و ترمز دستی تعمیر کمربند قرمز یا آبی کردن کمربند

چرم کردن سقف داخل وبیرون تغییر فرمان ‌چرم دوزی فرمان اتومبیل