سامانه جاب اینفو

تودوزی سید

توضیحات

تودوزی انواع اتومبیل، روکش صندلی تعمیر صندلی خودرو در تهران

تعویض بخواب صندلی، نصب کفپوش قالبیک، کفپوش سه بعدی، کفپایی خودرو در تهران

تعمیر و تعویض ابر وفنر صندلی خودرو، جوشکاری صندلی

تعویض پارچه یا چرم تودری ها تعویض چرم دور دنده و ترمز دستی تعمیر کمربند قرمز یا آبی کردن کمربند

چرم کردن سقف داخل وبیرون تغییر فرمان ‌چرم دوزی فرمان اتومبیل