سامانه جاب اینفو

پیکینو با یک تماس

توضیحات

پیکینو

 

آماده همکاری با ارگانها وسازمانها و موبایل فروشیها ، خشکشویی ها ، خرید های شخصی ، کارهای اداری ، بانکی و ...

کارپردازی انجام میشود

در اسرع وقت