سامانه جاب اینفو

خوابگاه پوستچی

توضیحات

خوابگاه دخترانه پوستچی شیراز 

 

خوابگاه دانشجویی ، کارمند ، پرستار

دارای اینترنت پرسرعت رایگان

مهمان پذیرفته می شود