سامانه جاب اینفو

خوابگاه پوستچی

متن آگهی

خوابگاه خودگردان دخترانه پوستچی شیراز 

 

خوابگاه دانشجویی، کارمند،پرستار

دارای اینترنت پرسرعت رایگان

مهمان پذیرفته می شود