سامانه جاب اینفو

خوابگاه شایان

توضیحات

خوابگاه شایان شیراز

ویژه آقایان

( شاغلین و دانشجویان )

 

محیط امن و آرام / نزدیک به خیابان اصلی ، ایستگاه اتوبوس و مترو / تازه تاسیس / مرتب و تمیز / ضدعفونی و سمپاشی / اینترنت رایگان / تجهیز کامل