سامانه جاب اینفو

خوابگاه دخترانه فرشتگان

متن آگهی

خوابگاه فرشتگان شیراز

 

ویژه کارمند/پرستار

کاملترین امکانات رفاهی در مرکز شهر شیراز

دارای مجوز رسمی از اداره اماکن نیروی انتظامی