سامانه جاب اینفو

خوابگاه دخترانه دیلا

توضیحات

خوابگاه دیلا شیراز

ویژه بانوان

 

دانشجویی / کارمندی

با ارائه بهترین امکانات رفاهی

فاصله تا مراکز خرید تنها چند قدم