سامانه جاب اینفو

خوابگاه دخترانه بهار

توضیحات

خوابگاه بهار

خوابگاه ویژه بانوان در تهران

 

دارای اتاقهای هشت تخته ,شش تخته , چهارتخته , دوتخته