سامانه جاب اینفو

صداقت بار کردستان

متن آگهی

صداقت بار کردستان

 

لذت یک اثاث کشی راحت وبدونه دغدغه راباما تجربه کنید

کار تضمینی وقیمت منصفانه باکارگرانی ماهر وبااخلاق وامانت دار

شبانه روزی بدونه تعطیلی

بامجوز رسمی از اتحادیه

حمل بار به تمام نقاط کشور بابیمه و بارنامه دولتی

کارشناسی بار قبل ازبارگیری رایگان

جابه جایی وسایل حساس وسنگین 100 درصد تضمینی

موقعیت روی نقشه