سامانه جاب اینفو

صداقت بار کردستان

توضیحات

صداقت بار کردستان

 

لذت یک اثاث کشی راحت وبدونه دغدغه راباما تجربه کنید

کار تضمینی وقیمت منصفانه باکارگرانی ماهر وبااخلاق وامانت دار

شبانه روزی بدونه تعطیلی

بامجوز رسمی از اتحادیه

حمل بار به تمام نقاط کشور بابیمه و بارنامه دولتی

کارشناسی بار قبل از بارگیری رایگان

جابجایی وسایل حساس وسنگین 100 درصد تضمینی