سامانه جاب اینفو

آب تصفیه دوان

توضیحات

آب تصفیه دوان شیراز

 

🟦 عرضه آب تصفیه شده و بهداشتی

🟦 حجم های متفاوت آماده و لیتری

🟦 دارای دستگاه اتوماتیک شبانه روزی

 

موقعیت روی نقشه