سامانه جاب اینفو

پارت اسپرت

توضیحات

پارت اسپرت بیلیارد

وارد کننده مجاز میز و لوازم جانبی بیلیارد

 

🎱 انواع میز بیلیارد

🎱 چوب بیلیارد و جاچوبی

🎱 پیتوک و شار

🎱 لوستر ، پارچه و تزیینات سالن بیلیارد

🎱 گچ ، جاگچی ، کیس و سرچوب 

🎱 دستکش و البسه بیلیارد