سامانه جاب اینفو

خانه کودک فرشته‌های خندان

توضیحات

خانه کودک فرشته‌های خندان مشهد

خانه مونته سوری

 

✴️بازی + آموزش

🔶سرگرمی و رشد کودکان به همراه روشهای نوین آموزشی

🔶کارگاه طبیعت / کارگاه خلاقیت / کارگاه هنر / کارگاه ورزش و نرمش / کارگاه آشپزی / استعدادیابی / رشد فردی و اجتماعی / آب بازی و شن بازی / دست ورزی / آموزش زبان و ...