سامانه جاب اینفو

باشگاه رزمی نینجا

توضیحات

باشگاه رزمی نینجا شیراز

آموزش عمومی و خصوصی به صورت تضمینی

 

🧧آکروبات

🧧دفاع شخصی

🧧سلاح سرد

🧧عبور از موانع