سامانه جاب اینفو

مدرسه شطرنج بازان برتر

متن آگهی

مدرسه شطرنج بازان برتر

 

افزایش و تقویت حافظه و اعتماد به نفس دختران و پسران 3 سال به بالا

آموزش آکادمیک شطرنج