سامانه جاب اینفو

استخر سرپوشیده مهرگان

توضیحات

استخر سرپوشیده مهرگان شیراز

استخر ، سونا و جکوزی و آموزش شنا

ویژه بانوان و آقایان

 

🔵 سانس بانوان :

روزهای زوج 

۱۲ الی ۱۳:۳۰ ، ۱۴ الی ۱۵:۳۰ ، ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ، ۱۸ الی ۱۹:۳۰

جمعه ها

۱۰ الی ۱۱:۳۰ ، ۱۱:۳۰ الی ۱۳

🔵 سانس آقایان :

روزهای فرد و جمعه ها

۱۴ الی ۱۵:۳۰ ، ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ، ۱۸ الی ۱۹:۳۰ ، ۲۰ الی ۲۱:۳۰

موقعیت روی نقشه