سامانه جاب اینفو

مرکز درمان و ترک اعتیاد متین

توضیحات

مرکز درمان و ترک اعتیاد متین اهواز

زیر نظر پزشک و روان شناس

مرکز درمان و بازتوانی سرپایی وابستگی به مواد مخدر

 

* درمان سرپایی اعتیاد به روش متادون درمانی و بوپرنورفین بدون نیاز به بستری

* برگزاری جلسات روانشناسی انفرادی و گروهی ، آموزش مهارت کنترل خشم ، مقابله با وسوسه ، مهارت حل مساله و خانواده درمانی

* آموزش والدین در خصوص نحوه برخورد با جوانان جهت جلوگیری از اعتیاد یا رهایی از آن

* ویزیت رایگان توسط پزش و روانشناس

* انجام تست اعتیاد

 

تحت نظارت اداره کل بهزیستی خوزستان

 

موقعیت روی نقشه