سامانه جاب اینفو

مرکز درمان و ترک اعتیاد متین

متن آگهی

مرکز درمان و ترک اعتیاد متین اهواز

 

زیر نظر پزشک و روان شناس

 

مرکز درمان و بازتوانی سرپایی وابستگی به مواد مخدر

* درمان سرپایی اعتیاد به روش متادون درمانی و بوپرنورفین بدون نیاز به بستری

* برگزاری جلسات روانشناسی انفرادی و گروهی ، آموزش مهارت کنترل خشم ، مقابله با وسوسه ، مهارت حل مساله و خانواده درمانی

* آموزش والدین در خصوص نحوه برخورد با جوانان جهت جلوگیری از اعتیاد یا رهایی از آن

* ویزیت رایگان توسط پزش و روانشناس

* انجام تست اعتیاد

تحت نظارت اداره کل بهزیستی خوزستان

موقعیت روی نقشه