سامانه جاب اینفو

مطب دکتر پرستو خیراندیش

متن آگهی

دکتر پرستو خیراندیش متخصص عفونی

پزشک متخصص بیماری های عفونی در شیراز

طبابت در مطب روزهای زوج صورت می پذیرد

لطفا جهت نوبت دهی ابتدا تماس حاصل کنید