سامانه جاب اینفو

مطب دکتر مهدی شهرستانی

توضیحات

دکتر مهدی شهرستانی

جراح و متخصص ارتوپدی در سعادت آباد تهران

 

تعویض مفصل زانو در تهران / تعویض مفصل لگن در تهران / تعویض مفصل شانه 

جراحی بازسازی رباط صلیبی 

جراحی اصلاح پای پرانتزی و ضربدری 

موقعیت روی نقشه