سامانه جاب اینفو

مطب دکتر مصفا

توضیحات

مطب پزشکی دکتر مصفا در گیلاوند

 

آماده ویزیت و درمان بیماران محترم

ختنه نوزادان و کودکان

*ویزیت و مشاوره رایگان

*با انواع روش های نوین و کلاسیک

*مجهز به به بی بی فیکس و وسایل استاندارد و استریل