سامانه جاب اینفو

مطب دکتر محمدحسین کریمی

توضیحات

دکتر محمدحسین کریمی تهران

متخصص ارتوپدی

 

🔺جراحی شکستگی ها

🔺تعویض مفاصل زانو و هیپ

🔺ارتروسکوپی شانه و زانو

🔺اصلاح انحراف و کوتاهی اندام ها

 

موقعیت روی نقشه