سامانه جاب اینفو

مطب دکتر الهام دهقان (رادیولوژی)

متن آگهی

انجام سونوگرافی ساده و رنگی در فسا ( کالر داپلر )

انجام سونوگرافی حاملگی در فسا

انجام سونوگرافی واژینال در فسا

موقعیت روی نقشه