سامانه جاب اینفو

دکتر جلال مجدیان متخصص عفونی

متن آگهی

دکتر جلال مجدیان

متخصص بيماريهای عفونی (تهران)

ريه

كليه ومجاري ادراری

ايدز 

هپاتيت

بيماريهاي مقاربتی

زخم

درمان زخم

موقعیت روی نقشه