سامانه جاب اینفو

کلینیک ذهن و شناخت تیوان

توضیحات

کلینیک ذهن و شناخت تیوان

 

♦️پاراکلینیک شناخت درمانی

بهبود درک کلامی، دستور پذیری، منطق و استدلال، مهارت های شناختی، توجه، تمرکز، حافظه و...

♦️پاراکلینیک رفتاردرمانی

درمان اختلالات رفتاری مانند پرخاشگری، لجبازی، عدم دستورپذیری و...

♦️پاراکلینیک بازی درمانی

درمان اختلالات ذهن و روان در قالب تکالیف بازی محور...

 

موقعیت روی نقشه