سامانه جاب اینفو

معصومه حامد مقاصد

توضیحات

🔆کارشناس ارشد و روانشناس / عضو سازمان نظام پرستاری 

🔆مشاوره فردی در زمینه افسردگی، اضطراب و وسواس 

🔆حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد ( EMdR )

🔆مشاوره پیش از ازدواج با روش های همسان سازی

 

🔆مشاوره فردی در خصوص اختلالات جنسی

 

 

🔆متخصص در زمینه های درمانهای موج سوم

 

 

🔆مشاوره طلاق ، مهارت های فرزند پروری

 

 

🔆مشاوره مهارت های زناشویی

 

 

در تهران