سامانه جاب اینفو

مرکز مشاوره سگال

توضیحات

مرکز مشاوره سگال یزد

 

🔺بالینی

🔺کودک و نوجوان

🔺خانواده (مشاوره پیش از ازدواج / زوج درمانی / خانواده درمانی )

🔺تحصیلی

🔺بازی درمانی

🔺اوتیسم