سامانه جاب اینفو

مرکز روانشناسی هم آسای

توضیحات

مرکز روانشناسی داد تهران

مرکز تخصصی روانشناسی و آموزش با استفاده از تکنولوژی های نوین

 

🔺تست Qeeg

 

 

🔺نوروفیدبک

🔺بایوفیدبک

🔺تحریک الکتریکی مغز

🔺نقشه برداری مغز

 

خدمات مرکز متناسب با مسائل اصلی نوجوانان :

🔻افزایش تمرکز و کاهش بی دقتی ها

🔻مهارت تحصیلی

🔻مدیریت استرس و اضطراب

🔻مشکلات رفتاری

🔻انگیزه و سخت کوشی

🔻والدین آگاه

🔻درمان های نوین

 

موقعیت روی نقشه