سامانه جاب اینفو

مرکز خدمات مشاوره نخستین

توضیحات

مرکز خدمات مشاوره نخستین شیراز

 

🔷 مشاوره :

خانواده - ازدواج - تحصیلی - اضطراب - افسردگی 

 

🔷 اجرای انواع آزمون های :

هوشی ، شخصیتی ، اضطراب ، افسردگی ، استعداد سنجی 

موقعیت روی نقشه