سامانه جاب اینفو

مطب مامایی

متن آگهی

مطب مامایی زهرا تقی نژاد در شیراز ارائه دهنده

مشاوره قبل از بارداری،  ویزیت بارداری و بیماری های زنان

برگزار کننده کلاس های آمادگی زایمان 

 زایمان فیزیولوژیک و زایمان در آب در بیمارستان

 

 

 

* تنظیم خانواده