سامانه جاب اینفو

تجهیزات پزشکی نوین طب

توضیحات

تجهیزات پزشکی نوین طب سمنان

 

عرضه انواع کالا و تجهیزات پزشکی 

دستگاههای فشارسنج / تست قند خون 

لوازم ارتوپدی از قبیل :زانوبند ،کمربند ،شکم بند ،مچ بند ،گردنبند و ...

لوازم طبی

بخور سرد و گرم

ماسک و محلول ضد عفونی کننده

موقعیت روی نقشه