سامانه جاب اینفو

تجهيزات پزشكی هلمان طب

توضیحات

تجهيزات پزشكی هلمان طب رشت

 

☑️ تهيه و فروش كليه لوازم مصرفی بيمارستانی ، مصرفی عملهای زيبایی ، ارتوپدی ، جنرال

☑️ پانسمانهای پيشرفته انواع زخمها

☑️ لوازم مصرفی مراكز سونوگرافی