سامانه جاب اینفو

کلینیک فیزیوتراپی آسیا

توضیحات

کلینیک فیزیوتراپی آسیا اهواز

 

بازتوانی آسیب های ورزشی ، اختلالات اسکلتی - عضلانی 

فیزیوتراپی با تاکید بر ورزش درمانی و درمان دستی

لیزردرمانی پرتوان

الکتروتراپی و سونوتراپی

ورزش درمانی و درمان دستی

درای نیدلینگ و الکترواکوپانکچر

سی.پی.ام و مکانوتراپی

تیپینگ کیزیولوژیک