سامانه جاب اینفو

مرکز فیزیوتراپی فرزانه حاج محمدی

توضیحات

مرکز فیزیوتراپی فرزانه حاج محمدی کرمان

کارشناس ارشد فیزیوتراپی (شماره نظام پزشکی 6231) 

عضو انجمن فیزیوتراپی ایران

 

🔆 فیزیوتراپی و حرکت درمانی تخصصی با استفاده از جدیدترین تکنیک های فیزیوتراپی :  منوآل تراپی،  طب سوزنی (سوزن خشک)،  ورزش درمانی و حرکات اصلاحی

 

🔆 مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های فیزیوتراپی : مکانوتراپی، لیزرتراپی، تکار تراپی و الکترو آکوپانکچر